Projekt s názvem “Mluvme spolu” je projektem mobility osob v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Projekt, který je organizován Základní a mateřskou školou Lyčkovo náměstí, Praha 8 – Karlín se uskuteční v období od 1.9.2017 do 31.12.2018. Projekt reaguje na problém nedostatečně rozvinutých komunikačních dovedností v cizích jazycích, který trápí velké procento žáků ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí.

Cílem projektu je tedy rozšířit jazykové kompetence v cizích jazycích (především v oblasti komunikace) u žáků ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí prostřednictvím implementace inovativní metod výuky cizích jazyků do vyučování.

Tohoto cíle bude dosaženo vyškolením 3 pedagogických pracovníků školy, kteří budou vysláni do zahraničí na metodické kurzy, kde získají potřebné znalosti a dovednosti v inovativních metodách výuky cizích jazyků a následně je budou postupně aplikovat ve výuce. Metody, které bychom rádi zavedli do výuky jsou: Task-based language teaching (činnostně zaměřená výuka), Gamification in Language Learning (gamifikace ve výuce jazyků), Revisited, Revitalised and Reenergised.

Od zavedení inovativních metod do výuky cizích jazyků si slibujeme, že se u žáků zvýší motivace učit se cizí řeči, aktivně se budu podílet na výuce a získají lepší komunikační dovednosti v cizích jazycích, které budou moci využít v budoucnosti. V neposlední řadě vyškolení pedagogové získají odbornou kvalifikaci v oblasti metodologie výuky cizích jazyků.

Jsme pevně přesvědčeni, že realizace tohoto projektu bude mít pozitivní dopad na klima celé školy a zlepší atmosféru při výuce cizích jazyků, která zaručí, že se všichni žáci budou rádi učit novým znalostem a dovednostem.