Jedním z výstupu projektu Mluvme spolu je seznam realizovaných aktivit a jejich popis. Z každé čtveřice je pak vybrána jedna aktivita, která je podrobně popsána a může být využita jako zdroj výukových materiálů pro učitele cizích jazyků.

Barbora Křížová
Duben

Květen
Červen

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Aktivita 1
Aktivita 2
Aktivita 3

Aktivita 4
Aktivita 5
Aktivita 6
Aktivita 7

Carla Maside Pujol

Duben
Květen
Červen

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Aktivita 1
Aktivita 2
Aktivita 3

Aktivita 4
Aktivita 5
Aktivita 6
Aktivita 7

Kristýna Kutílková
Květen
Červen

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Aktivita 1
Aktivita 2

Aktivita 3
Aktivita 4
Aktivita 5
Aktivita 6