Carla Maside Pujol, v roce 2013 vystudovala pedagogiku na universitě Universidad Autónoma de Barcelona. Na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí pracuje druhým rokem jako učitelka španělského a anglického jazyka. Carla Maside Pujol v současnosti realizuje vzdělávací kurz pro učitele jazyků v pražském institutu Cervantes. Učitelka má zájem rozšiřovat své znalosti a dovednosti v metodice – Task-Based Learning (TBL – dle překladu Činnostně zaměřená výuka). Ráda by se na metodickém kurzu v zahraničí naučila aplikovat tuto metodu do svých hodin výuky. Jejím záměrem je, aby žáci zažili nový způsob výuky díky smysluplným úkolům ve výuce a lépe tak pochopili cizí jazyk. Použití této metody má výhodu v přizpůsobení tempa a stylu učení jednotlivých žáků. Carla Maside Pujol má v ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí na starosti individuální výuku jazyků pro žáky se vzdělávacími obtížemi a skupiny žáků, kteří jsou v jazyce o několik úrovní napřed.

Kristýna Kutílková, má více než 20 let zkušenost jako učitelka cizího jazyka. Studoval teologii na Karlově Universitě v Praze a Itálii (Řím). Po ukončení svých studií působila jako učitelka italštiny v různých školách v Praze, Ostravě a Brně. Profesně rovněž vytváří a realizuje kurzy pro děti založené na pedagogice Montessori. Kristýna Kutílková má rovněž dlouholeté zkušenosti jako vedoucí skautů. Od roku 2015 pracuje jako učitelka angličtiny na soukromé akademii “Mluv se mnou” a od roku 2016 pracuje jako učitelka angličtiny na ZŠ s MS Lyčkovo náměstí.
Kristýna Kutílková by ráda získala nové znalosti a dovednosti v metodikách zaměřených na gamifikaci a využití herních prvků ve výuce cizího jazyka. Její žáci jsou ve věku od 8 do 15 let a jako efektivní způsob motivace pro tuto věkovou skupinu vidí v dynamizování třídy a zavádění zábavných aktivit do výuky. Paní Kutílková si je vědoma toho, že je nemožné předávat znalosti nemotivovaným žákům, proto se vždy snaží využívat nové zdroje pro výuku.

Barbora Křížová, vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogická fakulta: specializace v pedagogice AJ-ZSV (titul Mgr.). Je lektorkou v jazykových školách: Skřivánek, Caledonian School, Point 007 (veřejností a firemní kurzy AJ), dále pak vyučuje soukromě AJ. V minulosti pracovala na ZŠ Šimanovská s od r. 2015 vyučuje AJ na 1. a 2.stupni na ZŠ Lyčkovo náměstí, P8. Od absolvování některého z nabízených kurzů očekává, že jí přispějí k rozšíření praktických učitelských dovedností, k motivaci žáků, ale i ji samotné a nabídne nové přístupy při výuce. Od účasti na projektu si slibuje i spolupráci se zahraničními kolegy, kteří ji mohou obohatit svými zkušenostmi a novými pohledy na výuku. Celkově považuje možnost být součástí projektu jako velice přínosnou zkušenost, která by pozitivně ovlivnila její další pedagogické působení. Zajímá se především o nové přístupy ke vzdělávání žáků. Proto by ráda získala znalosti a dovednosti v metodice Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised.